Hizmetlerimiz

trafik sigortasi

Araç Sigortaları

Trafik Sigortası
Trafik Sigortası, kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.
Kasko Sigortası
Kasko Sigortası, herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalı kişinin iradesi dışında araç hareket halindeyken ya da dururken hasara uğraması, çalınması, yanması ve kaza gibi durumlarda sigorta sahibine tazminat ödenmesini sağlar. Kasko Sigortası, zorunlu Trafik Sigortası’nın aksine sigorta sahibinin kendi aracını güvence altına almasını sağlar ki bu durum Kasko ile Trafik Sigortaları arasındaki en önemli farktır.
Yeşil Kart Sigortası
Aracınızın, yurt dışında kullanımı sırasında bir kimsenin ölümüne; yaralanmasına veya maddi zarara uğranmasına sebebiyet vermesi durumuna karşı teminat alabilirsiniz. Sigorta, Yeşil Kart’ın arkasında belirtilmiş olan üye ülkelerin trafik kanunlarına göre sizi hasar veya kaza durumunda güvence altına alır.

Konut Sigortaları

Konut Sigortası ürünümüz, eviniz ve içindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı ve “kişiye özel” bir paket sigorta uygulamasıdır. Evin ve içerisindeki eşyaların oturulamaz hale geldiği durumlarda, taşınma veya enkaz kaldırma gibi giderler sizi mağdur edebilir. Ayrıca evinizde oluşabilecek hasarlar yüzünden kiracınızı taşınmak zorunda bırakabilir, bu nedenle kira gelirinizden mahrum olabilirsiniz. Konut Sigortası ürünü sizi buna benzer oluşabilecek birçok yükten kurtarır.

konut sigortasi

isyeri sigortasi

İş Yeri Sigortaları

İşyerinde güvenle ve huzurla çalışmak işyeri paket sigortası yaptırmakla mümkündür. Bu ürünümüz; işyeri binanızı, camlarınızı ve diğer tüm muhteviyatınızı koruma altına alarak işyerinizde oluşabilecek hasarları güvence altına alır. Yangın, su baskını, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok riske karşı işyeriniz için en geniş güvenceyi sunar.

Dask Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve kar amacı gütmeyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilmektedir Ülkemiz yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının kendinize ve sevdiklerinize verebileceği maddi zararların karşılanabilmesi için vakit kaybetmeden Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmanızı öneriyoruz. Zorunlu Deprem Sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır.

deprem sigortasi

saglik sigortasi

Sağlık Sigortaları

Özel Sağlık Sigortası
Sağlık sigortası, sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ve diledikleri sağlık kuruluşu/doktorda gerçekleştirecekleri ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masrafların, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanmasını sağlar.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılar.
Yabancı Sağlık Sigortası
Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası ürünü oturma izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken sağlık sigortaları için çözüm sunmaktadır.
Kurumsal Sağlık Sigortası
En az 50 çalışanın katılması ve çalışanların 18-64 yaş arasında olması koşuluyla, şirketiniz çalışanları ve aile bireyleri (eş ve çocuklar) için Özel Grup Sağlık Sigortalarından yararlanabilir, bütçenize uygun tarifelerimiz ve sizin belirleyeceğiniz planlarla çalışanlarınızın ve yakınlarınızın her türlü sağlık sorunlarına çağdaş bir çözüm bulabilirsiniz.

Mühendislik Sigortaları

Makina Kırılması
Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra, normal çalışır halde iken,aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında, dururken,ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

mühendislik sigortasi

Elektronik Cihaz Sigortaları
İş yerinizde bulunan elektronik makine, teçhizat veya sistemlerinin bilgi işlem sistemlerinin temizleme, bakım, revizyon, yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden doğan onarım ve değiştirme masraflarını temin eder.
Montaj Sigortası
Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken , montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak olası maddi kayıpların önüne geçebilmenizi teminat altına alıyoruz.
İnşaat All-Risk
İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarları güvence altına alıyoruz.
sorumluluk sigortasi

Sorumluluk Sigortaları

İşveren Sorumluluk
İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat taleplerini teminat altına alıyoruz.
3. Şahıs Sorumluluk
Sigortalıların günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ile sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunu teminat altına alıyoruz.
Ürün Sorumluluk
Sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlıyoruz.
Mesleki Sorumluluk
Oda, birlik, dernek gibi meslek kuruluşlarına üye kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlıyoruz.
Avukat, Brokerlik, Hekim, Hastane / Tıp Merkezi / Poliklinik, Laboratuvar (Tıbbi Tahlil Hariç)
Muayene Hizmetleri (Egsoz Ölçümü dahil),Belgelendirme, Bağımsız Denetim, Marka Vekilliği, Patent Vekilliği, Yeminli Mali Müşavirlik, Serbest Muhasebeci / Mali Müşavir,Mimar / Mühendis (yıllık/proje), Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi, ÇED Raporu / Çevre Yönetim Planları Hazırlama, İş Güvenliği Uzmanı, Veteriner, Tıbbi Laboratuvar, Gayrimenkul Değerleme

Nakliyat Sigortaları

Emtea Sigortası
Tam ziya, geniş ve dar teminat seçenekleriyle malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde zarar görmesinden, çarpma, çarpışma, devrilme sonucu kısmi zararlara kadar pek çok riske karşı koruma sağlıyoruz.
Tekne Sigortası
Bu ürünümüz ile ticari amaçla veya özel amaçlı kullanılan gezinti teknelerinin; denizde, karada ve/veya çekek yerinde karşılaşabilecekleri rizikolara karşı teminat sağlıyoruz.

nakliyat sigortasi
seyahat sigortasi

Seyahat Sigortaları

Yurtdışı Seyahat Sigortası
Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkeler tarafından, vize başvuruları ile beraber zorunlu talep edilen yurt dışı seyahat sigortasıyla, sadece zorunlu tutulan 30.000 Euro’luk sağlık teminatlarına değil; bagajın kaybolmasından tarifeli bagajların zarar görmesi, çalınmasıveya gecikmesine kadar pek çok aksiliğe karşı da teminat sağlanmaktadır.
Yurtdışı Eğitim Sigortası
Yurtdışı Eğitim Sigortası ile yurt dışında öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelecek risklere karşı Türkiye dışında Avrupa veya Türkiye dışında tüm dünyada teminat sağlanmaktadır.

Ferdi Kaza Sigortaları

Ferdi kaza Sigortası
Günlük yaşantımızda başımıza gelebilecek kazaları düşündüğümüzde, kazaya uğrayan sigortalının veya bir vefat halinde geride kalanların sıkıntılarını maddi açıdan hafifletebilecek bu ürünümüzün yanında istenirse asistans hizmetlerini de poliçeye dahil etmektedir.

ferdi kaza sigortasi
Güvenli Gelecek Sigortası
En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın eğitiminin devamlılığı için güvence sağlayan yepyeni ürünümüz Güvenli Gelecek Sigortası ile ani ve beklenmedik bir kaza sonucu ölüm veya sürekli sakatlik hallerinde çocuğunuza, yasal varislerine veya poliçede belirtilecek lehtara aylık tazminat ödemesi yapılmaktadır. Böylece çocuğunuz, siz yanında olamadığınızda da eğitimine ara vermeden devam
edebilir.
Gülümseten Paket Ferdi Kaza Sigortası
Gülümseten Paket Ferdi Kaza Sigortası poliçemiz ile ani ve beklenmedik bir kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık halleri ile birlikte aşağıda belirtilen asistans hizmetler sunulmaktadır.
• Dolgulu Diş Gold Paketi,
• Diyetisyen Danışmanlık,
• Psikolojik Danışmanlık,
• Eczane Tasarruf Planı,
• Göz Taraması
tarim sigortasi

Devlet Destekli Tarım Sigortaları

14 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu doğrultusunda kurulan TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) üzerinden Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası, Sera Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Sigortası, Su Ürünleri Sigortası ve Arıcılık Sigortası yapılmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Çalışan çalışmayan, genç yetişkin herkese hitap eden ve bugünkü hayat standardınızı emeklilik döneminizde de sürdürmenizi sağlayan güvenli bir tasarruf ve yatırım aracıdır. %25 Devlet Katkısı bulunmaktadır.

İhtiyaçlarınıza özel Bireysel Emeklilik ürünlerini inceleyip detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Genç Emeklilik Planı
18-25 yaş arasındaki gençler için

Ev Hanımları Emeklilik Planı
Sosyal güvencesi olmayan veya geleceğine yatırım yapmak isteyen kadınlar için

Geleceğe Yatırım Planı
Geleceğini bugünden planlayanlar için

Usta Emeklilik Planı
Yüksek tutarda birikim hedefleyenler için

Çiftçilere Özel Emeklilik Planı
Çiftçiler ve aileleri için

TSK Mensupları Emeklilik Planı
TSK mensupları ve aileleri için

Doktorlara Özel Grup Emeklilik Planı
Doktorlar ve aileleri için

Kurumlara Özel Planlarımız
Çalışanlarının refahını gözeten kurumlara özel

tarim sigortasi

Hayat Sigortaları

Hayatın hepimiz için hem güzel hem de kötü sürprizleri var.

Kendinizin, ailenizin ya da çalışanlarınızın geleceğini hayat, kritik hastalık ve birikim sağlayan ürünler ile bugünden güvenceye alın, risklere karşı her zaman hazırlıklı olun.

İhtiyacınıza özel sigorta ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Birikime Yönelik Sigortalar
Çocuğum için Yatırım Sigortası
Çocuğunun geleceğini bugünden planlayanlar için

Herkese Hayat Sigortası
Yüksek vergi avantajı ile birikim yapmak isteyenler için

Teminatlı Birikim Sigortası
Hem teminat hem birikim isteyenler için

Birikimli Grup Hayat Sigortası
Çalışanlarına ve ailelerine, hem risklere karşı güvence hem de birikim sağlamak isteyenler için

Hayat Sigortaları
Çocuğum İçin Eğitim Sigortası
Çocuğumun eğitimi hiçbir koşulda kesintiye uğramasın diyenler için

Prim İadeli Hayat Sigortası
Hem risklere karşı korunmak hem de sigorta süresi sonunda ödediği primleri geri almak isteyenler için

Tam Kapsamlı Hayat Sigortası
Yaşam kaybı veya tam ve kalıcı sakatlık durumlarına karşı finansal güvence arayanlar için

Yıllık Grup Hayat Sigortası
Çalışanlarını ve ailelerini risklere karşı korumak isteyenler için

Kritik Hastalık Sigortaları
Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası
Kadınlara özgü hastalıklarda toplu para güvencesi isteyenler için

Tam Kapsamlı Kritik Hastalık Sigortası
Kritik hastalıklara karşı en kapsamlı teminatı arayanlar için

Standart Kritik Hastalık Sigortası
En sık rastlanan 5 kritik hastalığa özel teminat arayanlar için

Grup Kritik Hastalık Sigortası
Şirket çalışanlarını kritik hastalık döneminde maddi olarak korumak isteyenler için